Vrouwendienst Valthe

De Vrouwendienst Valthe telt op dit moment 15 medewerksters die als vrijwilligsters  ouderen en zieken bezoeken. Bovendien krijgen de gemeenteleden die  behoefte hebben aan een extra bezoekje, hun aandacht. Bij nieuw ingekomen gemeenteleden wordt een welkomst-bezoekje gebracht. Dit gebeurt ook naar aanleiding van geboorte en adoptie.

De Vrouwendienst kan de hulp van nieuwe medewerksters heel goed gebruiken.  Heeft u interesse om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitster.

Ook voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitster of secretaresse.

De Vrouwendienst komt om de 6 weken op woensdag om 10.00 uur in de Bethelkerk  bij elkaar. De datum wordt bekend gemaakt in het Kerkblad en op deze site.  

Mevr N. Smalbil-de Hoop, voorzitster
Mevr G.A. Ruiter-Meesters, secretaresse