Overige zaken

  • Elke eerste zondag van de maand wordt er in beide kerken na afloop van de dienst samen koffie gedronken.
  • Het Heilig Avondmaal wordt eenmaal per twee maanden gevierd.
  • De Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant, scriba of voorzitter van de kerkenraad.
  • Ook voor de huwelijksbevestiging kan men zich tot de predikant, scriba of voorzitter wenden.