Diaconaat

In de Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond werkt de diaconie samen met  de ZWO-commissie en met evangelisatie. Deze drie groepen vormen samen het diaconaat  en bestaan uit twaalf leden.
Diaconie bestaat uit zeven leden: drie uit Valthe, drie uit Valthermond en een diaconale medewerker. ZWO wordt gevormd door één wereld-diaken en twee leden. Evangelisatie tenslotte telt één ouderling-evangelisatie en één lid.

Het college van diakenen wijst uit haar midden een voorzitter en penningmeester aan. De penningmeester zorgt voor de boekhouding van het college; de voorzitter neemt de leiding tijdens de diaconaatsvergaderingen. Tijdens haar mei- of juni-vergadering wijst het college van diakenen de plaatsvervanger van de voorzitter en de secretaris aan.
Een secretaris, die belast wordt met de administratie, wordt uit het diaconaat gekozen. De verkiezing van diakenen vindt plaats in april. ZWO en Evangelisatie zoeken zelf haar vrijwilligers.
Het diaconaat vergadert zes maal per jaar.

Diakenen
Wat doet een diaken?  Diaken is een Grieks woord dat 'dienaar' betekent. De oudste betekenis is die van dienen aan de tafel. Ook in de kerk staat een tafel.  Zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. De diaken heeft als eerste taak te zorgen dat alle genodigden te eten en te drinken krijgen. Daarom moet hij erop letten dat niemand overgeslagen wordt of tekort komt.

Van achter deze tafel in de kerk kijkt de diaken ook naar de gemeente en naar de wereld: wordt er niemand overgeslagen? Zijn er tekorten? Dan kan de diaken het initiatief nemen om er iets aan te doen.
De diaken is ook ambtsdrager en werkt mee aan het beleid van de kerkenraad.  Het college van diakenen draagt, binnen de werkgroep Diaconaat, bij aan hulp en steun aan personen en groepen die dit nodig hebben, waarbij ook het werelddiaconaat aandacht krijgt.

Werkgroep Diaconaat
De werkgroep Diaconaat kent op dit moment de volgende samenstelling:

Hilly Alserda            diaken                                                             
tel. 0599-662580      email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan Meerman        diaken

Erik Huisman          penningmeester ZWO                                     
tel. 0599-661732      email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.