ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de belastingsdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo'n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking omtvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen. Dus ook onze gemeente, de Protestantse Kerk Valthe en Valthermond en onze Diaconie, zijn een erkende ANBI.

Deze erkenning geeft ons ook de verplichting om on line transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens worden op onze website gepubliceerd. De verplichting geldt voor kerkgenootschappen vanaf 1 januari 2016.

Zie verder onder dit onderdeel van het hoofdmenu.