Voedselbank

Beste mensen,

U weet misschien dat vanuit "de Hoeksteen" de voedselbank actief is. Elke 14 dagen komen er mensen, die van een minimum moeten rondkomen, een voedselpakket halen. We willen het pakket graag wat uitbreiden en u vragen ons daarbij te helpen.

Lees meer

Koopkrachttegemoetkoming

Mensen met een laag inkomen krijgen dit jaar extra geld van de gemeente. Dat heet een koopkrachttegemoetkoming.

Lees meer

Kerk in Actie - de vrolijkheid

De Vrolijkheid zoekt vrijwilligers.

Stichting De Vrolijkheid is een partner van Kerk in Actie. Deze stichting organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten.

Lees meer

Opbrengsten inzameling van postzegels en kaarten

Ieder jaar zamelen vele gemeenten en gemeenteleden oude kaarten en postzegels in voor de zending. Daarvoor is Kerk in Actie zeer dankbaar want alle oude kaarten en postzegels leveren tezamen prachtige bedragen op.

Lees meer